Sample Page


  • Вакцинирајте ги редовно Вашите кучиња и мачки против беснило, заштитувајќи ги нив се заштитувате и себеси
    • Пријавете животни со сомнително однесување кај најблискиот ветеринар или  ветеринарен инспектор.
    • Избегнувајте контакт со улични и диви животни
    • Не ги допирајте вакциналните мамки
    • Доколку Ве касне или изгребе домашно или диво животно, или дојдете во допир со мамка за орална вакцинација, веднаш измијте ги рацете или раната со голема количина на вода и сапун, во траење од најмалку 5 минути и појдете веднаш кај Вашиот лекар

ВКЛУЧЕТЕ СЕ ВО АКЦИЈАТА ЗА БОРБА ПРОТИВ БЕСНИЛОТО ВО МАКЕДОНИЈА!!

fb
fb

email

AHV EU afsa